Masterclass March 3, Wednesday
Online March 3, Wednesday 18:30 – 21:00 €95 On demand €25 On demand
Nederlandstalig (Completely in the Dutch)

Masterclass: Meer begrip, minder dwang (click to learn more)

Iedereen heeft recht op begrip

Dit duidt vooral op het feit dat als mensen in de war zijn we snel geneigd zijn tot het toepassen van maatregelen/ dwang/ uit- of opsluiten terwijl we ons onvoldoende afvragen of wij zélf de cliënt eigenlijk wel begrijpen, wat wil de cliënt ons duidelijk maken?

 • Wat doen we om mensen bij wie we nu dwang toepassen beter te begrijpen?
 • En als we ze beter zouden begrijpen wat zouden we dan doen?
 • Wat is het perspectief vanuit de rechten van de mens?
 • Zijn we niet erg normatief over wat normaal is en wanneer je er wel of niet bij hoort
 • Ieder mens heeft recht op eigenheid/ anders zijn
 • Wat zijn onze onderliggende waarden?

Dit zijn vragen die we in deze masterclass vanuit een breed perspectief zouden willen bespreken.

Het gaat ons daarbij om vooral naar onszelf te kijken hoe we beter om kunnen gaan met iemand die gedrag vertoont dat we (nog) niet begrijpen en wat we beter of anders zouden kunnen doen dan iemand uit of opsluiten.

Minder dwang

De cijfers met betrekking tot dwang en drangmaatregelen zoals de crisismaatregel of een zorgmachtiging blijven oplopen! Heeft bovenstaande daarmee te maken? Zijn er andere factoren waardoor we geneigd zijn als maatschappij (of beroepsgroep) meer dwang toe te passen terwijl we uit onderzoek weten dat het effect hiervan op termijn nihil is? Zijn er alternatieven? Wat en wie zijn daarvoor nodig?

Ook deze vragen willen we in deze masterclass vanuit een breed perspectief bespreken en uiteindelijk komen tot een gedragen plan om minder dwang toe te gaan passen in plaats van meer en meer begrip te hebben in plaats van minder!

Wat kunt u verwachten?

We zullen u in het eerste uur middels korte pitches een aantal goede voorbeelden laten zien van collega’s uit Nederland, aangevuld met inspiratie vanuit een ervaringsdeskundige en een aantal experts op dit terrein.

Het tweede uur zal bestaan uit een paneldiscussie met 10-12 personen die vanuit het brede perspectief met elkaar in discussie gaan over dit onderwerp en u inspireren om er ook zelf mee aan de slag te gaan. De volgende vraag zal daarbij centraal staan:

Hoe kunnen we inspireren en meer verantwoordelijkheid nemen om te komen tot minder dwangtoepassingen?

Deelnemers kunnen via de chat reageren of vragen stellen aan het panel.

We nodigen u van harte uit voor deze bijzondere masterclass!

Namens de CCITP programmacommissie,

 • Jan Berndsen
 • Elsbeth de Ruijter
 • Marijke van Putten
Masterclass
18:30 - 18:35
Welkom en introductie: Marijke van Putten
18:35 - 20:00
Sprekers houden een pitch van 10 minuten
 • Niels Mulder, hoogleraar OGGZ: de feiten en cijfers
 • Marian Verkerk, hoogleraar zorgethiek: zorgmijding en wederzijds vertrouwen.
 • Philippe Delespaul, hoogleraar innovatie: public mental health
 • Harry Gras, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en systeemspecialist bij het FIT team Lister GGZ: good practice
 • Cari van Slooten, psychiater GGZ InGeest: dwang=onmacht van het team
 • Christien Muuss, wetenschappelijk medeweker Trimbos: preventie van crisis
 • Toon Walraven, ervaringsdeskundige: eigen ervaring
20:00 - 20:05
Koffie pakken
20:05 - 20:50
Discussie onder leiding van Lucretia d’Fonseca met een 8-tal panelleden uit diverse geledingen van de samenleving. Panelleden worden gevraagd om in 1 minuut aan te geven hoe zij tegenover het thema staan. Deelnemers aan de masterclass kunnen via de chat vragen stellen en/of reageren.
20:50 - 21:00
Elsbeth de Ruijter, lid raad van bestuur bij GGZ Noord-Holland-Noord en Jan Berndsen, Eigenaar Blauwe Paard Advies, ambassadeur GGZ Instituut voor Positieve Gezondheid: Hoe verder?
21:00
Afsluiting door Marijke van Putten