Accreditation will be requested

For Dutch participants at:
  • Accreditatiebureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1);
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals;
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR);
  • Vereniging: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
  • NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP);
  • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN).

Any questions? Feel free to contact us, we will get back to as soon as possible!