2nd Conference on Crisis, Coercion and Intensive Treatment in Psychiatry (CCITP)
ONLINE

March 4-5, 2021

March 3, 2021 Masterclass

The Netherlands

Prevention of crisis and coercion

We invite clients, caregivers, professionals (psychiatrists, psychologists, nurses, social workers and others), managers, policy makers and researchers to come to the conference.

Please take a note, that due to COVID-19 outbreak this conference will be held online. Feel free to contact us for additional information!

Prevention of crisis and coercion

Introduction

Persons with mental health problems may experience crisis and are at risk for experiencing coercive measures. Since the rates of crises and coercive measures seem to be on the rise in many countries, effective preventive models are urgently needed. This is in line with The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), which also aims at prevention, reduction and elimination of coercion. The theme of the conference therefore is ‘’prevention of crisis and coercion’’.

The second CCITP conference provides an opportunity to exchange new and effective ways to prevent crisis and coercion, and topics related to this. Some of the preventive interventions, methods or models have been well described and researched, while others may be promising but not yet studied. These can all be presented during the conference. Moreover, there are large epidemiological variations in crises and coercive measures between countries and the reasons for this phenomenon remain to be discovered. During the conference, differences between countries will be presented and discussed. This provides us with the opportunity to learn how these differences in services, mental health laws and cultural factors may impact crises and the use of coercion. In addition, new methodologies will be presented which have been developed for prevention of crisis and coercion, including outreach, the use of electronic devices, big data methodology and digital psychiatry.

Therefore, we cordially invite clients, caregivers, professionals (psychiatrists, psychologists, nurses, social workers and others), managers, policy makers and researchers to come the conference.

Program

MEER BEGRIP, MINDER DWANG

Nederlandstalig (Completely in the Dutch)

MARCH 3, 2021

IEDEREEN HEEFT RECHT OP BEGRIP

Dit duidt vooral op het feit dat als mensen in de war zijn we snel geneigd zijn tot het toepassen van maatregelen/ dwang/ uit- of opsluiten terwijl we ons onvoldoende afvragen of wij zélf de cliënt eigenlijk wel begrijpen, wat wil de cliënt ons duidelijk maken?

 • Wat doen we om mensen bij wie we nu dwang toepassen beter te begrijpen?
 • En als we ze beter zouden begrijpen wat zouden we dan doen?
 • Wat is het perspectief vanuit de rechten van de mens?
 • Zijn we niet erg normatief over wat normaal is en wanneer je er wel of niet bij hoort
 • Ieder mens heeft recht op eigenheid/ anders zijn
 • Wat zijn onze onderliggende waarden?

Dit zijn vragen die we in deze masterclass vanuit een breed perspectief zouden willen bespreken.

Het gaat ons daarbij om vooral naar onszelf te kijken hoe we beter om kunnen gaan met iemand die gedrag vertoont dat we (nog) niet begrijpen en wat we beter of anders zouden kunnen doen dan iemand uit of opsluiten.

MINDER DWANG

De cijfers met betrekking tot dwang en drangmaatregelen zoals de crisismaatregel of een zorgmachtiging blijven oplopen! Heeft bovenstaande daarmee te maken? Zijn er andere factoren waardoor we geneigd zijn als maatschappij (of beroepsgroep) meer dwang toe te passen terwijl we uit onderzoek weten dat het effect hiervan op termijn nihil is? Zijn er alternatieven? Wat en wie zijn daarvoor nodig?

Ook deze vragen willen we in deze masterclass vanuit een breed perspectief bespreken en uiteindelijk komen tot een gedragen plan om minder dwang toe te gaan passen in plaats van meer en meer begrip te hebben in plaats van minder!

WAT KUNT U VERWACHTEN?

We zullen u in het eerste uur middels korte pitches een aantal goede voorbeelden laten zien van collega’s uit Nederland, aangevuld met inspiratie vanuit een ervaringsdeskundige en een aantal experts op dit terrein.

Het tweede uur zal bestaan uit een paneldiscussie met 10-12 personen die vanuit het brede perspectief met elkaar in discussie gaan over dit onderwerp en u inspireren om er ook zelf mee aan de slag te gaan. De volgende vraag zal daarbij centraal staan:

Hoe kunnen we inspireren en meer verantwoordelijkheid nemen om te komen tot minder dwangtoepassingen?

Deelnemers kunnen via de chat reageren of vragen stellen aan het panel.

We nodigen u van harte uit voor deze bijzondere masterclass!

Namens de CCITP programmacommissie,

 • Jan Berndsen
 • Elsbeth de Ruijter
 • Marijke van Putten
Program

Program Committee

Niels Mulder20191004105410

Niels Mulder

President of the European Assertive Outreach Foundation (EAOF). Professor of Public Mental Health, Erasmus MC and psychiatrist at Parnassia Psychiatric Institute, Rotterdam, The Netherlands
Jan Berndsen20191004105424

Jan Berndsen

CEO Lister, Association of Community Mental Health and Sheltered Living.
Margret Overdijk20191004105451

Margret Overdijk

Director at mental health institute GGZ InGeest in the Netherlands. Treasurer of the board of the EAOF.
Marijke van Putten20191004105507

Marijke van Putten

Psychiatrist and CEO of Mental Health Institute (MHI) Noord Holland Noord (NHN), The Netherlands.
May-May Meijer20191004105524

May-May Meijer

Founder Peace SOS, expert by experience, author
Yolande Voskes20191004105539

Yolande Voskes

Assistant professor at VU University medical centre and senior researcher at mental health institute GGZ Breburg
Casper Nusselder20191004105550

Casper Nusselder

President of the SYMPOPNA Foundation, The Netherlands.
Floor van Dijk20191004105604

Floor van Dijk

Psychiatrist, Member of the board Sympopna, Healthcare director

Accreditation will be requested

For Dutch participants at:
 • Accreditatiebureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1);
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals;
 • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR);
 • Vereniging: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
 • NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP);
 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN).

Related Events

Any questions? Feel free to contact us, we will get back to as soon as possible!