2nd Conference on Crisis, Coercion and Intensive Treatment in Psychiatry (CCITP)
ONLINE

March 4-5, 2021

March 3, 2021 Masterclass

The Netherlands

Prevention of crisis and coercion

We are sorry to announce that due to COVID-19 the 2-day conference has been canceled. The Masterclass will continue, but only for Dutch participants (because it will be completely in Dutch).

MEER BEGRIP, MINDER DWANG

Nederlandstalig (Completely in the Dutch)

MARCH 3, 2021

IEDEREEN HEEFT RECHT OP BEGRIP

Dit duidt vooral op het feit dat als mensen in de war zijn we snel geneigd zijn tot het toepassen van maatregelen/ dwang/ uit- of opsluiten terwijl we ons onvoldoende afvragen of wij zélf de cliënt eigenlijk wel begrijpen, wat wil de cliënt ons duidelijk maken?

  • Wat doen we om mensen bij wie we nu dwang toepassen beter te begrijpen?
  • En als we ze beter zouden begrijpen wat zouden we dan doen?
  • Wat is het perspectief vanuit de rechten van de mens?
  • Zijn we niet erg normatief over wat normaal is en wanneer je er wel of niet bij hoort
  • Ieder mens heeft recht op eigenheid/ anders zijn
  • Wat zijn onze onderliggende waarden?

Dit zijn vragen die we in deze masterclass vanuit een breed perspectief zouden willen bespreken.

Het gaat ons daarbij om vooral naar onszelf te kijken hoe we beter om kunnen gaan met iemand die gedrag vertoont dat we (nog) niet begrijpen en wat we beter of anders zouden kunnen doen dan iemand uit of opsluiten.

MINDER DWANG

De cijfers met betrekking tot dwang en drangmaatregelen zoals de crisismaatregel of een zorgmachtiging blijven oplopen! Heeft bovenstaande daarmee te maken? Zijn er andere factoren waardoor we geneigd zijn als maatschappij (of beroepsgroep) meer dwang toe te passen terwijl we uit onderzoek weten dat het effect hiervan op termijn nihil is? Zijn er alternatieven? Wat en wie zijn daarvoor nodig?

Ook deze vragen willen we in deze masterclass vanuit een breed perspectief bespreken en uiteindelijk komen tot een gedragen plan om minder dwang toe te gaan passen in plaats van meer en meer begrip te hebben in plaats van minder!

WAT KUNT U VERWACHTEN?

We zullen u in het eerste uur middels korte pitches een aantal goede voorbeelden laten zien van collega’s uit Nederland, aangevuld met inspiratie vanuit een ervaringsdeskundige en een aantal experts op dit terrein.

Het tweede uur zal bestaan uit een paneldiscussie met 10-12 personen die vanuit het brede perspectief met elkaar in discussie gaan over dit onderwerp en u inspireren om er ook zelf mee aan de slag te gaan. De volgende vraag zal daarbij centraal staan:

Hoe kunnen we inspireren en meer verantwoordelijkheid nemen om te komen tot minder dwangtoepassingen?

Deelnemers kunnen via de chat reageren of vragen stellen aan het panel.

We nodigen u van harte uit voor deze bijzondere masterclass!

Namens de CCITP programmacommissie,

  • Jan Berndsen
  • Elsbeth de Ruijter
  • Marijke van Putten
On demand kijkenProgramma

Related Events

Any questions? Feel free to contact us, we will get back to as soon as possible!